BMW SEIZOENSKLAAR
FR | NL
BMW

Uw winkelmandje is leeg.

Ga verder shoppen

Toegevoegd aan uw winkelwagen!

Ga naar winkelmand
VERDER WINKELEN

PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

Inleiding

BMW Belgium Luxembourg NV/SA, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, KBO 0413.533.863 (hierna “BMW Group Belux”) is gevestigd in België lidstaat van de Europese Unie (EU). Bijgevolg zijn de basisprincipes van dit beleid gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan dit beleid, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.

Vragen over de toepasselijke wetgeving kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer (DPO) 

 

1.Wat zijn de BMW ondernemingen: wie is wie?

Als persoon komt u in contact met BMW, ofwel als klant van producten en diensten, ofwel omdat u de intentie heeft om die goederen en diensten aan te kopen, ofwel door interesse te tonen in wat BMW aanbiedt. In dit proces komt u in contact met verschillende partijen. We leggen u uit hoe onze bedrijfsstructuur opereert en welke partijen hierbij betrokken zijn:

BMW Group Belux coördineert de activiteiten van BMW in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert de websites BMW.be en BMW.lu, MyBMW-accounts en de ConnectedDrive Service en promoot het merk BMW.

 

BMW Group Belux is eigenaar van en beheert verschillende websites (zoals bijvoorbeeld www.bmw.be, www.bmw.lu, www.mini.be, www.mini.lu, www.bmw-motorrad.be, www.bmw-motorrad.lu).

BMW Group Belux is eigenaar van en beheert één concessie, onder de handelsnaam BMW Brussels. BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten.

BMW Group Belux beheert de verdere distributie, de samenwerking met onafhankelijke concessiehouders (hierna ”BMW Concessiehouders”) en agenten. Dit zijn onafhankelijke bedrijven en geen onderdeel van de BMW Group, tenzij anders vermeld. BMW Concessiehouders gebruiken de merken van BMW onder licentie om voertuigen en producten van BMW te verkopen en onderhoudswerken uit te voeren. Ze leveren diensten aan klanten en derdelijnsondersteuning bij technische problemen.

Financiële diensten worden geleverd via aparte bedrijven zoals BMW Financial Services Belgium NV/SA.

BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna ‘BMW AG’) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven.  BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG in België en Luxemburg zijn: BMW Belgium Luxembourg NV/SA en BMW Financial Services Belgium NV/SA.

 

2.Definities

De in dit beleid gebruikte termen betekenen hetzelfde als beschreven in de GDPR.

 

3.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BMW Group Belux is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die zij verzamelt via de websites en apps, direct touchpoints en via de levering van tweedelijnsondersteuning en de behandeling van technische problemen. Dit privacybeleid bevat verder alle details over de verwerking van uw persoonsgegevens.

BMW Financial Services NV/SA is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden gebruikt om financieringen aan u toe te kennen en aan te bieden. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW Financial Services NV/SA voor meer informatie.

BMW Concessiehouders zijn verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens over u die u, en ook de BMW Group Belux, aan hen bezorgt. Persoonsgegevens verzameld door BMW Group Belux over uw aanvragen voor verkoop en onderhoud worden doorgestuurd naar de door u opgegeven BMW Concessiehouder, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ naar ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Hoewel dit privacybeleid enkele manieren beschrijft waarop de BMW Concessiehouders uw gegevens gebruiken, mogen zij ook andere informatie over u verzamelen en die gebruiken volgens hun eigen privacybeleid, dat u zou moeten raadplegen. U moet rechtstreeks contact opnemen met de concessiehouder met vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U vindt het privacybeleid van uw BMW Concessiehouder op zijn website .

BMW AG is in de eerste plaats een dienstverlener of gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BMW AG is naast verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens ontvangen via het gebruik van de Connected App echter ook een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de technische levering van ConnectedDrive Services, mobiele verbonden apparaten en verbonden auto-apparaten. BMW AG is verwerkingsverantwoordelijke voor voertuiggegevens in het kader van productontwikkeling, kwaliteitsgarantie en productaansprakelijkheid. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW AG voor meer informatie.

Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking door andere verwerkingsverantwoordelijken dan die hiervoor zijn genoemd, worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.

 

4.Hoe verzamelt BMW Group Belux uw persoonsgegevens?

BMW Group Belux verzamelt uw persoonsgegevens via verschillende touchpoints en contactkanalen waar u wordt geïnformeerd via privacyberichten alvorens wij de gegevens verzamelen, indien:

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf dit privacybeleid heeft gekregen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.

Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens of voorkeuren.

 

5.Welke persoonsgegevens verzamelt BMW Group Belux?

De volgende types van informatie worden verzameld:

 

6.Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BMW Group Belux is de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder vermelde doeleinden:

Marketingcommunicatie, gepersonaliseerde marketing op basis van profiling/analytics, klantondersteuning en marktonderzoek - Om uw vragen te beantwoorden en u nieuws en aanbiedingen te bezorgen, voor de klantendienst, voor specifieke communicatie over producten en diensten van de BMW Group alsook voor marktonderzoek.

Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan verwerkt en gebruikt BMW Group Belux de door u opgegeven persoonsgegevens (bv. contact- en persoonsgegevens, hobby’s en interesses) voor de klantendienst en voor specifieke communicatie over producten en diensten van de BMW Group en voor marktonderzoek. BMW Group Belux mag deze gegevens eveneens doorgeven aan verbonden ondernemingen van BMW Group Belux (bv. BMW Financial Services Belgium NV/SA) alsook aan haar erkende concessiehouders en servicepartners (bv. de door u opgegeven favoriete concessiehouder, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen of uw regionale partner) die uw gegevens kunnen gebruiken en contact met u kunnen opnemen voor de hierboven vermelde doeleinden. Updates mogen gedeeld worden tussen de met BMW Group Belux verbonden ondernemingen.

Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt om een individueel klantenprofiel aan te maken door middel van een statistische procedure. Dankzij dit profiel ontvangt u marketingcommunicatie die voor u relevant is zoals bv. gepersonaliseerde aanbiedingen van BMW Group Belux en bepaalde verbonden ondernemingen met BMW Group Belux (bv. BMW Financial Services Belgium NV/SA), alsook van bepaalde erkende concessiehouders en servicepartners (bv. de door u opgegeven favoriete concessiehouder, partners voor aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner). Het klantenprofiel wordt doorgestuurd van BMW Group Belux naar de verbonden ondernemingen van BMW Group Belux en naar hun erkende concessiehouders en servicepartners voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze ondernemingen mogen contact met u opnemen met voor u relevante informatie. Waar beschikbaar kunnen de volgende gegevens die door u werden opgegeven of door uw gebruik van producten of diensten van BMW Group Belux, verbonden ondernemingen en hun erkende concessiehouders en servicepartners gegenereerde gegevens worden geïntegreerd in de profielontwikkeling: contactgegevens (zoals bv. naam, adres, e-mailadres); bijkomende informatie/voorkeuren (zoals bv. favoriete concessiehouder, hobby’s); identificatiegegevens (zoals bv. klantnummer, contractnummer); klantgeschiedenis (zoals bv. ontvangst van offertes, informatie over voertuigaankoop, concessiehouderinformatie); voertuiggegevens (zoals bv. gebruik van gegevens van de BMW Connected App: kilometerstand, afgelegde afstand); gegevens van apps/websites/sociale media (zoals bv. gebruiksgegevens van de online-accounts myBMW of myMINI).

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van marketing voor gelijkaardige aangekochte goederen en diensten, waaronder evenementen die door BMW georganiseerd of gesponsord worden, is gebaseerd op ons afgewogen belang om u aanverwante goederen en diensten aan te bieden en om een zo goed mogelijke relatie met onze klanten te behouden. We volgen een strategie van transparantie, en om deze redenen streven we ernaar om uw toestemming voor datzelfde doeleinde te vragen en te verkrijgen gedurende een overgangsperiode die eindigt in december 2019.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de andere hierboven vermelde doeleinden, gebeurt op basis van uw toestemming.

Verzekering van kwalitatieve producten en diensten van BMW, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

BMW Group Belux kan de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten gebruiken voor de kwaliteitsgarantie van producten en diensten en productontwikkeling. Deze verwerking is gebaseerd op de afgewogen belangen van BMW om de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van onze huidige premiumproducten en -diensten in te lossen, alsook tegemoet te komen aan hun wensen op het gebied van nieuwe innovaties.

Daarnaast kan BMW AG de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten aan BMW Group Belux of BMW Concessiehouders (inclusief locatiegegevens) in gedepersonaliseerde vorm gebruiken voor de kwaliteitsborging van producten en diensten en voor productontwikkeling. Voor dit gebruik wordt uw informatie eerst gedepersonaliseerd zodat ze niet rechtstreeks met u in verband kan worden gebracht.

Naleving van wettelijke verplichtingen

BMW Group Belux verwerkt uw gegevens om haar wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld:

Klantondersteuning

BMW Group Belux mag

Voertuigverkoop en diensten

BMW Concessiehouders ontvangen contactgegevens, details over voertuigconfiguratie, technische voertuiginformatie en gegevens over verkoop en diensten wanneer u een voertuig aankoopt of laat onderhouden/herstellen van of met hen als onderdeel van de verkoop of dienst en zal die gebruiken om de door u gevraagde diensten te leveren en u te informeren over problemen in verband met uw voertuig. Deze informatie is toegankelijk voor BMW Group Belux en BMW AG om technische of andere problemen bij de levering van deze diensten op te lossen, en mag worden gedeeld met BMW Group Belux in het kader van marketing op voorwaarde dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

BMW Brussels, BMWi, direct sales

BMW Group Belux levert ook direct sales via één concessie die zij bezit en beheert, onder de commerciële naam BMW Brussels (BMW, Motorrad, BMWi). BMW Group Belux levert ook direct sales voor het merk BMWi via agenten, alsook via andere kanalen zoals oa. Fleet en Diplomatic Sales. In dat opzicht mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Connected Drive - Om digitale diensten in het voertuig te leveren

BMW Group Belux en BMW AG bieden de klant bepaalde voertuigspecifieke informatie en ondersteuning onder de naam “BMW ConnectedDrive”. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW ConnectedDrive op onze website voor meer informatie.

Deze diensten zijn gebaseerd op uw toestemming, of om wettelijke verplichtingen na te komen (bv. nooddiensten).

BMW Connected App – Om digitale diensten met betrekking tot het voertuig te leveren via een mobiel apparaat

BMW AG ontvangt via deze diensten contactgegevens, locatiegegevens van het voertuig en het apparaat alsook gebruiksinformatie over apparaat en diensten. Wij verwijzen u naar de BMW Connected privacy policy voor meer informatie.

 

7.Gegevens overdragen en delen  

BMW Group Belux deelt uw gegevens alleen met BMW AG, BMW Concessiehouders en verbonden ondernemingen wanneer u hiervoor de toestemming hebt gegeven, tenzij we uw gegevens delen:

BMW Group Belux en BMW AG doen een beroep op een aantal dienstverleners om hen te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. BMW AG stelt voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijken en bewaart daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens in naam van de verwerkingsverantwoordelijken. Andere verwerkers die BMW Group Belux bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. BMW Group Belux wordt ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.

Wanneer BMW Group Belux persoonsgegevens deelt of wanneer BMW Group Belux een beroep doet op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen  afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens.

BMW is een wereldwijde onderneming. Uw persoonsgegevens kunnen ook toegankelijk zijn voor onze werknemers, agenten of aannemers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar voor één van de hiervoor genoemde doeleinden misschien minder strenge wetten inzake gegevensbescherming bestaan dan in de EER. We zorgen ervoor dat uw gegevens die toegankelijk zijn buiten de EER aan passende waarborgen worden onderworpen.

Bepaalde landen buiten de EER, zoals Canada en Zwitserland, werden door de Europese Commissie goedgekeurd aangezien zij adequate bescherming bieden, wat betekent dat er geen extra wettelijke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. In landen zonder zulke goedkeuring, zoals India of Japan, vragen we uw toestemming voor gegevensoverdracht of voeren we de overdracht uit in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (de zogenaamde “Model Contract Clauses”. Deze contracten leggen gelijkaardige verplichtingen inzake gegevensbescherming op aan de ontvanger van de gegevens. In uitzonderlijke gevallen stelt de lokale wetgeving ons in staat om zulke overdrachten uit te voeren zonder dergelijke formaliteiten. 

Overdracht aan derden

De door ons verzamelde persoonsgegevens, bv. in het kader van de levering van ConnectedDrive-diensten, mogen enkel in uw naam en met uw toestemming naar derden worden doorgestuurd (bv. om een rekeningrijden-verzekering af te sluiten).

8.Hoelang houden we uw gegevens bij?

BMW Group Belux houdt rekening met het principe van opslagminimalisatie bij de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat we uw gegevens maar zo lang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim). Wanneer gegevens dus worden gebruikt voor twee doeleinden, bewaren we uw gegevens tot wanneer de langste periode is verlopen, maar zullen we stoppen met het gebruik voor het doel met de kortste periode zodra deze periode is verlopen.

We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel.

Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd (geanonimiseerde informatie mag worden bijgehouden) of vernietigd.

 

9.Hoe beschermen we uw gegevens?

We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden.

Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

Indien we u een wachtwoord hebben bezorgd (of indien u er één hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website of andere portalen, apps of diensten onder ons beheer, moet u dit wachtwoord vertrouwelijk houden en alle andere veiligheidsprocedures waarover we u informeren, naleven. Gelieve uw wachtwoord met niemand te delen.

Beveiliging locatiegegevens

Bepaalde diensten zijn enkel toegankelijk indien u uw locatie of die van uw voertuig opgeeft. Wij nemen de vertrouwelijkheid van die locatiegegevens zeer ernstig.

De volgende maatregelen worden getroffen voor locatiegegevens (waaronder informatie die toegankelijk is als onderdeel van het onderhoudsproces):

Wij en de BMW Concessiehouder hebben toegang tot de locatiegegevens van het voertuig en BMW AG heeft toegang tot de locatiegegevens van het toestel via de diensten die ze leveren (bv. ConnectedDrive).

U ontvangt een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die wij ontvangen om een bepaalde, op locatiegegevens gebaseerde dienst te kunnen leveren op het moment dat u het voertuig aankoopt of de dienst of app activeert of configureert (bv. ConnectedDrive).

 

10.Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Data Protection Officer.

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om aan ons te vragen dat:

U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkopen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilege). Oefent u deze rechten uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.

Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Belgische Privacycommissie.

 

11.Contact met ons opnemen

BMW Group Belux Contact Center

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of dit privacybeleid, dan neemt u het best eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center, dat bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 8.30-21 uur, en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Buiten deze uren kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Het Contact Center is ook bereikbaar via mail of per gewone post.

 

Contactgegevens van het BMW Group Belux Contact Center:

 

Tel.: +32 (0)3 890 50 02
contact.be@bmw.be

Lodderstraat 16

B-2880 Bornem (België)

 

 

BMW Group Belux Data Protection Officer

Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Data Protection Officer van BMW Group Belux via data-protection-officer@bmw.be, of per gewone post: Lodderstraat 16, B-2880 Bornem (België).